: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 6/10/2517 : :


ยุทธ์
ชื่อ-นามสกุล : 
นายชัยยุทธ์  แก้วแสงเรือง
ชื่อเล่น : 
ยุทธ์
วันเกิด : 
6 ต.ค. 2517
อายุ : 
42
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
chaiyut.ksr@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
152 สิโรรส
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 
95000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0950397922
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ที่ทำงาน : 
โรงพยาบาลยะลา
งานอดิเรก : 
นักจััดรายการวิทยุ