อังคาร ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

โครงการกิจกรรมค่าย SMTP ASIAN CAMP นักเรียน ม.3 ม. 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2560

เนื้อหากิจกรรม :
โครงการกิจกรรมค่าย SMTP ASIAN CAMP นักเรียน ม.3 ม. 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2560
เข้าชม 3477  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560