อังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ทดสอบ PISA ภาษาไทย

เนื้อหากิจกรรม :
ดำเนินการทดสอบ"การเรียนรู้การอ่าน” (Reading Literacy) ตามแนวทาง  การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  ครั้งที่ 3
เข้าชม 2911  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560