ศุกร์์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเข้าค่ายเครื่องแบบ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม :
กิจกรรมเข้าค่ายเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือวังไม้ไผ่  จังหวัดพัทลุง
เข้าชม 2204  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2562