จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

สอบข้อสอบกลาง

เนื้อหากิจกรรม :
นักเรียนฃั้น ม.1 และ 2  สอบข้อสอบกลาง
เข้าชม 2120  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
  
สอบปลายภาค 2/2561

เนื้อหากิจกรรม :
นักเรียนชั้น ม.1  2  4  และ 5  สอบปลายภาคเรียน 2/2561
เข้าชม 2120  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562