พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สอบธรรมศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 9.00 - 16.00 น. )
นักเรียนพุทธ สอบธรรมศึกษา นักธรรมตรี , โท , เอก
นักเรียนมุสลิม อบรมจริยธรรมศึกษา

เข้าชม 4584  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
  
โครงการกิจกรรมค่าย SMTP ASIAN CAMP

เนื้อหากิจกรรม :
โครงการกิจกรรมค่าย SMTP ASIAN CAMP นักเรียน ม.3 ม. 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2560
เข้าชม 4584  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560