ศุกร์์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

โครงการกิจกรรมค่าย SMTP ASIAN CAMP (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม :
โครงการกิจกรรมค่าย SMTP ASIAN CAMP นักเรียน ม.3 ม. 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2560
เข้าชม 3751  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560