ชื่อ - นามสกุล :ดร.ประสพ ชนามุยา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงเรียนสตรียะลา
Telephone :073212965
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :